Relax4life Letter: JOUW KRACHT

Het verhaal

Mensen vertellen hun verhaal. Het gaat over het leven en werk van alledag en de kracht die ieder van ons heeft hiermee om te gaan. Doel is in deze hectische tijd mensen een stem geven en vervolgens anderen hiermee inspireren. Deze interviews werden in november 2021 opgestart door Wim van Alphen.
Wim is eigenaar en trainer/opleider van Relax4Life. Op dit moment leidt hij volwassenen op in het leren ontspannen en van daaruit ontwikkelen van mentale kracht, buiten in de natuur of op locatie. Gegevens zijn anoniem beschreven met de intentie, dat de persoon niet herkend wordt. Het verhaal wordt daarom voor akkoord steeds voorgelegd aan de geïnterviewde.

De ander is belangrijk, niet ik!
Vandaag spreek ik een nog vitale vrouw van boven de 90. Zij is moeder, oma en overgrootmoeder van een groot gezin. Mevrouw wil haar verhaal graag vertellen om daarmee iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Want “De ander is belangrijk, niet ik!” Dat is een belangrijke drijfveer in haar leven. “Het gaat goed met mij, vertelt ze. Ik mis het, dat ik al twee dagen niet naar buiten kan om te wandelen. We hebben het hier goed: fijne verzorging, te eten en drinken en ik ben dankbaar voor mijn gezin!” is haar reactie op mijn vraag hoe het met haar gaat.

Mentale kracht
Haar positiviteit is extra bijzonder met een immens vermogen om te gaan met de ups en downs in haar leven. Afgelopen 4 jaar verloor ze drie kinderen en een schoondochter. Als ze erover vertelt, is er geen verdriet maar dankbaarheid. “Zij zijn niet meer hier, maar ik draag hen altijd in mijn hart” , zegt ze dapper. “
Elk moment voel ik hun steun evenals die van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik voel mij steeds door hen gedragen!”

Zo denkt ze de laatste tijd wat vaker aan haar kleindochter. Ze is nog maar 30, kreeg eerst kanker en kort geleden een miskraam. “Ze had zo graag een kind gewild!”, zegt ze. Nu zie ik wel verdriet: ”ik gun ook haar het moederschap”, zegt ze. Toen ze het moeilijk had met haar ziekte, bezocht ze mij regelmatig. Dan staken we samen een kaarsje op. Gewoon voor wat extra steun. Ze had deze hulp toen nodig.”

Het gaat niet om mij
Mijn vraag “ waar bent u in uw leven trots op?” blijkt niet echt bij haar te passen. In het leven gaat het niet om aandacht voor mij, maar om de ander! Ik ben trots op mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij doen het zó goed, ieder op haar/zijn eigen manier!” Als je goed bent voor anderen voedt dat jou vanzelf.

Het geloof
Ze is gelovig en dankbaar. In het omgaan met tegenslagen ontdekte ze dat ze het niet alleen kan en altijd hulp krijgt. “Ik hoef hen daarboven maar te vragen en ik voel onmiddellijk steun. Steeds vertrouw ik dat het weer goed komt”. Elke dag doet ze op vaste momenten haar gebed en ’s avonds steekt ze er een kaarsje bij aan. Het geloof geeft je vertrouwen” zegt ze. In ons gesprek gebruikt ze vaak woorden van dankbaarheid. “Voor de gave, die ik kreeg om iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Sommigen zien mij als voorbeeld van omgaan met het leven” zegt ze. Ze dankt elke dag voor alles wat ze wel heeft.

Ze betreurt het, dat op dit moment mensen, jong en oud, niets meer hebben met het geloof. “ Ook zij hebben, juist nu in deze hectische tijd, deze steun zo hard nodig. Dat zou hen weer vertrouwen geven”, stelt ze overtuigd.

Gezondheid
“Als je op je kamer blijft zitten word je eenzaam!” is haar overtuiging. “Jij bent verantwoordelijk om goed voor je lichaam en geest te zorgen. Je hebt het leven gekregen van je ouders en je bent dit aan hen verplicht!” Elke dag beweegt ze. Zo doet ze al 20 jaar dagelijks mee met het t.v. programma “Nederland in Beweging” en gaat ze twee keer per dag wandelen met haar vriendin. Ook nieuwe dingen leren vindt ze leuk. “Evenals bewegen is dit goed voor mijn hersenen”, zegt ze gemotiveerd.

Wijsheid
Ze spreekt over onze wijsheid van binnen. Wijsheid is voor haar liefde voor de ander, het werken aan je ge-zondheid en tevreden zijn. Aan de wereld van nu vraagt ze om ons denken en doen te laten starten vanuit liefde voor de ander!”

Veel leesplezier!
Namasté

Wim van Alphen