Relax4life Letter: JOUW KRACHT

Blog maart – Ik zie de ander en ervaar mentale gezondheid

Vandaag spreek ik een jonge vrouw. Als ik haar groet valt me onmiddellijk haar vriendelijkheid op. Ik voel me welkom. Ze vertelt het leuk te vinden om mee te doen aan het interview, maar vindt het ook wel een beet-je spannend.

Groei

In het gesprek met haar bemerk ik, dat ze door ingrijpende gebeurtenissen in haar privéleven vertrouwen in zichzelf kreeg ook de moeilijke dingen in haar leven aan te kunnen.

Ze vertelt over haar echtscheiding en het overlijden van haar broer. Als ze erop terugkijkt is ze tevreden over de manier waarop ze met beide situaties omging. “Van de echtscheiding leerde ik mij kwetsbaar opstellen. Heel moeilijk, maar wel belangrijk, dat je dingen die er zijn, uitspreekt en je gevoelens kenbaar maakt. Pas zo weet de ander hoe het echt met je gaat!”, vertelt ze tevreden.

Wijsheid

“Toen mijn broer overleed had ik inderdaad mijn eigen verdriet, maar ik ontdekte ook een gave. Ik had op dat moment de kracht een wezenlijke steun en toeverlaat te zijn voor de nabestaanden o.a. voor mijn moe-der en de kinderen van mijn broer!,” zegt ze.
Als ze vertelt over haar werk kan ze oprecht genieten van een collega die haar verhaal komt doen bij haar. “Dat vind ik heel bijzonder dat ze mij dan opzoeken; dat ze zoveel vertrouwen in mij hebben”, vertelt ze dankbaar.
In elk menselijk contact stop je a.h.w. energie in en vervolgens krijg je er vaak ook weer iets voor terug, ook al hoeft dit niet!” Is haar ervaring.

Dankbaarheid

Ze kijkt dankbaar naar het leven wat ze nu ervaart: haar gezondheid, werk, een fijne relatie, leuke vriendinnen en ook met haar kinderen gaat het goed. Ook voor de mantelzorg, die zij kan bieden aan haar moeder. “Ik ben blij, dat ik er nu voor haar kan zijn! Hiermee draag ik bij, dat ze toch zelfstandig kan blijven wonen. Zij heeft ook veel voor ons gedaan; fijn om iets terug te kunnen doen” zegt ze liefdevol.

Ontspanning, het fundament voor kracht

Ze heeft een drukke agenda. “Ik moet wel extra opletten dat ik niet in het nauw kom; alles past net. Doordat het zo vol zit, mis ik soms ruimte voor ontspanning. Alles lijkt op dat moment te moeten. Dan roep ik mezelf tot de orde ook al is dit nog zo moeilijk! Uit ervaring weet ik wat mij het meest ontspant: het is het hardlopen alleen of samen met mijn vriendinnen of het lezen van een boek. “Als dit dan weer gelukt is, ben ik weer helemaal opgeladen”, vertelt ze.

Nieuwe dingen aangaan

Waar ze erg naar uitkijkt en zich nu al op verheugt is om met haar vriendinnen een halve marathon te gaan lopen.
Haar wens voor de wereld: “laat elk mens begrip en respect hebben voor de ander en stoppen met oorde-len!!”

Ik dank haar voor de gastvrijheid en openheid in dit gesprek.

Maart 2022

In JOUW KRACHT vertellen volwassenen en senioren hun verhaal.
Het gaat over het leven en werk van alledag en de kracht die elk mens heeft hiermee om te gaan.

De verhalen worden gebruikt om ook andere mensen ermee te inspireren. Hiervoor worden ze geplaatst op de BLOG van de website, www.relax4life.nl
Gegevens worden anoniem beschreven, d.w.z. dat de intentie is, dat de persoon niet herkend wordt. Het verhaal wordt steeds voor akkoord voorgelegd aan de geïnterviewde.